نظرات داوطلبان

جهت ثبت نام آزمون های حضوری در تهران و اینترنتی فرم زیر را کامل نمایید و جهت ثبت نام آزمون های حضوری در شهرستان ها به نمایندگی های شهر خود مراجعه نمایید

پس از پرداخت شهریه جهت تکمیل فرم ثبت نام با واحد ثبت نام تماس حاصل فرمایید


: نام و نام خانوادگی
: نام پدر
 : شماره شناسنامه
: سال تولد
 : استان
: صادره از

: وضعیت تاهل
 : شماره ملی
 : شماره تلفن ثابت
: شماره تلفن همراه
 : کانون انتخابی

: نحوه شرکت
   : مقررات آزمون
مقررات فوق را مطالعه کردم و مورد تایید بنده می باشد